Potřebujete zabezpečit Váš byt, dům, budovu či pozemek?

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS), jsou opatřeními mezi chráněným objektem a potencionálním narušitelem (pachatelem). Instalace elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) je jednou z nejrozšířenějších ochran proti vloupání do objektu a odcizení majetku. Je to skupina navzájem propojených technických prostředků, které jsou schopny velice spolehlivě rozpoznat přítomnost nežádoucí osoby a tuto skutečnost signalizovat několika způsoby dle přání zákazníka.

Realizace EZS naší firmou obsahuje:

Návrh

Bezpečnostní posouzení objektu

Vytvoření nabídky

Vytvoříme nabídku, dle požadavků zákazníka

Montáž

Montáž vždy provádí proškolení pracovníci v dané oblasti.

Předání díla

Předání díla obsahuje předávací protokol (revize).

Zkušební provoz

Vyhodnocení funkčnosti systému během zkušebního provozu.

Trvalá péče o zákazníka

Pravidelné prohlídky systému, revize a zajištění servisu.

V dnešní  moderní době vzniká daleko větší potřeba chránit sebe i svůj majetek, daleko více než v dobách minulých. Každou chvíli čteme, nebo slyšíme o trestné činnosti,  o vloupáních, která bývají  jen velmi zřídka objasněna.

Dle zjištěného průzkumu, který byl prováděn mezi vězni, pachatelé takové trestné činnosti spíše dají přednost nezabezpečenému objektu před zabezpečeným. Zabezpečeným objektům se v drtivé většině vyhýbají.

Pakliže se rozhodnete svůj objekt zabezpečit, je třeba se zamyslet co konkrétně od elektronického zabezpečovacího systému (EZS) očekáváte a v jakém rozsahu. V tomto ohledu jsme schopni Vám pomoci, navrhneme optimální řešení  a poradíme jak správně umístit příslušné periferie k lepšímu zajištění Vašeho objektu.

Výhody systému:

 Ochrana majetku před krádeží

Bezpečí a klidný spánek

Výhodnější pojistná smlouva

Menší krácení při likvidaci události

Ochrana před požárem

Pocit jistoty pro Vás a Vaší rodinu

Možnosti detekce úniku vody a plynu

Možnost dálkově ovládat technologii objektu

Informační videa aneb Jak funguje Jablotron100

Výběr systému z hlediska instalace se dělí na:

Drátové – metalické (zde je nutný zásah do stavebních materiálů, zasekání vedení či zalištování)

Bezdrátové (komfortní řešení bez nutnosti sekání do omítek, dochází pouze k vyvrtání otvorů pro uchycení jednotlivých komponent. Instalace je rychlá a tudíž i levná v porovnání s drátovou instalací)

Formy elektronického zabezpečení se dělí na:

Prostorová ochrana – Prostorová ochrana je realizována nejčastěji detektory pohybu. Výhodou jsou malé náklady a s několika málo detektory lze zastřežit téměř celý prostor Vašeho objektu.

Plášťová ochrana – Tato ochrana se používá zejména k detekci narušení vnějšího pláště střeženého prostoru jako např. vniknutí do objektu oknem, dveřmi apod. Výhodou je, že k detekci narušeného prostoru dochází okamžitě. Plášťovou ochranu lze využít i pro střežení, kdy je osoba přítomna v objektu (např. v noci).

Pokud máte domácího mazlíčka kočku nebo psa, v tomto případě instalujeme detektory pohybu, které dokáží odlišit malé zvíře od člověka.
Elektronický zabezpečovací systém lze aktivovat a deaktivovat zadáním číselného kódu na klávesnici systému nebo bezkontaktně pomocí RFID čipů či karet, dálkovým ovládáním a nebo pomocí aplikace v chytrém telefonu (Android, IOS).

S chytrým telefonem lze provádět a zjišťovat, dálkově ovládat např.

–   lze zjistit zda je objekt zajištěný či odjištěný a v jakém rozsahu, uživatel si může dodatečně toto změnit.
–   v případě narušení objektu může být uživatel upozorněn SMS zprávou, hlasovou službou nebo
prostřednictvím chytré aplikace, která jej též upozorní na to, která konkrétní část objektu je narušena, včetně možnosti, kdy k narušení došlo (čas i datum).
–   pakliže je objekt rozdělen do několika sekcí, lze tyto sekce jednotlivě či hromadně zajišťovat i odjišťovat.
–   apod.

Elektronický zabezpečovací systém (EZS) lze též připojit na jakýkoliv pult centralizované ochrany (PCO). Při narušení objektu je v tomto případě odeslána informace na PCO, přičemž pracovník okamžitě na místo vyšle zásahové vozidlo a klient se nemusí v prvopočátku o nic starat.

Objednávky a konzultace: +420 608 850 380